Vliv ekonomické situace na vývoj ceny zlata


Zlato je považováno za kov, který si dlouhodobě uchovává svou hodnotu. Investoři ho proto vyhledávají ve zvýšené míře, pokud se obávají nárůstu inflace. To následně vede ke zvyšování jeho ceny. Při politických a jiných krizích platí totéž. V dobách, kdy panuje finanční a politická nejistota, je zlato stále lákavější pro fondy, centrální banky i drobné investory. Martin Feldstein, profesor ekonomie na Harvardu, sice funkci zlata jako stoprocentně účinného ochranného plotu proti riziku inflace a poklesu hodnoty měn zpochybňuje, přesto i on se o zlatu vyjadřuje jako o velmi dobré investici a doporučuje ji.

Fakt, že cena zlata úzce souvisí se světovou ekonomickou situací, dokládá to, že soukromí investoři ho kupovali ohromné množství v roce 2008, kdy vrcholila krize finančních trhů. Tehdy podle CPM Group nakoupili 41,7 milionu uncí, v roce 2009 to bylo 37 milionů uncí. Také centrální banky v roce 2009 nakoupily více zlata, než ho prodaly. Přitom posledních několik desítek let od doby, kdy přestal platit tzv. zlatý standard (krytí měn zlatem), své zlato hromadně prodávaly. Banky totiž považují zlato za dobré zajištění v době krize a bezprostředně po ní.

Posledních deset let cena zlata stále roste. Dokud bude ekonomická situace nestabilní, bude tento žlutý kov stále vyhledávaný investory, poptávka po něm poroste a s ní poroste i jeho cena. Odborníci se všeobecně shodují, že cena zlata bude stoupat, názory na konkrétní vývoj se však dost liší. Někteří analytici upozorňují na to, že další růst může být spojen s jistými výkyvy. Zvyšování ceny také souvisí s nízkými úrokovými sazbami. Ty totiž zpravidla zvyšují atraktivitu aktiv bez úrokového výnosu, mezi něž patří i zlato.

Žádná jiná komodita (cenné papíry, měny, suroviny, potraviny) nepřináší investorům tak dlouhodobě a spolehlivě zisky jako zlato. Česká národní banka, ho v roce 2009 nenakupovala, přesto díky jeho držení a tomu, že ceny neustále stoupají, získala 1,4 miliardy korun. O tolik se zvýšila za rok cena zlata v jejích rezervách.

Vysoká cena zlata dále přímo souvisí s poklesem dolaru, podle odborníků se však zřejmě bude zvyšovat i v situaci, kdy dojde k zastavení jeho oslabování. Důvodem je to, že vývoj cen jsou schopny ovlivňovat také centrální banky a to nezanedbatelným způsobem. Jedná se především o čínskou centrální banku. Čína vlastní nejvyšší devizové rezervy vůbec. Protože dolar je nestabilní a poslední dobou jeho kurz vytrvale klesá, rozhodla se snižovat jeho podíl ve svých rezervách a naopak zvyšovat podíl zlata.

Všeobecně jsou investice do zlata chápány jako rozumné a výhodné a jsou doporučovány nejrůznějšími odborníky a analytiky, a to zvláště v době kdy hrozí problémy na finančních trzích nebo panuje ekonomická nestabilita.